Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

De Groninger gemeenten staan voor flinke economische, maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Daarvoor zijn sterke gemeenten nodig. Eén van de beoogde nieuwe gemeenten bestaat uit een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.

Herindelingsadvies

Herindelingsadvies
Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 het herindelingsadvies voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld.
Eind december tekenden de colleges van Groningen en Ten Boer een personeelsconvenant, samen met Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren. 

Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 13 september 2016.
Dit ontwerp is onder meer aangepast op basis van de zienswijzen die op het herindelingsontwerp zijn ingediend. (Er zijn 1227 zienswijzen ingediend.) Provinciale Staten sturen het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer definitief een besluit genomen over herindeling. Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer één gemeente. 

Nieuws

Waarom herindelen ?

Een grotere gemeente die uitgebreid takenpakket aankan

Gemeenten hebben de afgelopen jaren allerlei taken en bevoegdheden van andere overheden gekregen, zoals de jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er steeds meer onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen, zoals bevolkingskrimp, de aardbevingsproblematiek en werkgelegenheid. Een grotere gemeente is beter in staat om deze taken uit te voeren.

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben al lange tijd een samenwerkingsrelatie en hebben in 2015 definitief besloten tot herindeling. De gemeente Haren wil zelfstandig blijven. De provincie vindt, op basis van meerdere onafhankelijke onderzoeken, een zelfstandig Haren risicovol. Volgens de provincie heeft een zelfstandig Haren niet genoeg financiële ruimte en te weinig bestuurskracht, en is aansluiten bij de fusie van Groningen en Ten Boer voor Haren de enige optie voor herindeling. Groningen, Ten Boer en Haren moeten dan per 1 januari 2019 samengaan.

Privacyverklaring
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie? Lees onze privacyverklaring.

Planning

1 februari 2017
Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies vast.
Na februari 2017
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt wetsvoorstel voor aan Ministerraad.
Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer.
Besluitvorming door Tweede Kamer en Eerste Kamer.
November 2018
Herindelingsverkiezingen.
1 januari 2019
Herindelingsdatum.

Contact

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen http://www.provinciegroningen.nl 050 - 316 49 11 herindelingghtb@provinciegroningen.nl

Gemeente Groningen

Grote Markt 1 9712 HN Groningen http://gemeente.groningen.nl 050- 14 050 info@gemeente.groningen.nl

Gemeente Haren

Raadhuisplein 10 9751 AN Haren Gn http://www.haren.nl 14 050 gemeente@haren.nl

Gemeente Ten Boer

Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer http://www.tenboer.nl 050 302 8888 gemeente@tenboer.nl
Contactformulier