Voortgang wetsvoorstel samenvoeging gemeenten › Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Voortgang wetsvoorstel samenvoeging gemeenten

Voortgang wetsvoorstel samenvoeging gemeenten

5 feb 2018

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de voortgang van het wetgevingsproces volgen en de documenten vinden die betrekking hebben op het wetsvoorstel 'Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer' (34 805).  Hier vindt u bijvoorbeeld het Advies afdeling advisering Raad van State inzake Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel kunt u hier ook lezen.