Deskundigen aan het woord over herindeling › Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Deskundigen aan het woord over herindeling

28 okt 2016

Tijdens de informatieavond over de herindeling in Haren op 27 oktober werden twee filmpjes vertoond, waarin verschillende deskundigen aan het woord kwamen. Marian Dekker, waarnemend burgemeester Noord-Hollandse gemeente Zijpe; Marcel Boogers, bestuurskundige van de Universiteit Twente;  Sieger Dijkstra, voormalig voorzitter van Economic Board Groningen, en Nienke Vellema, projectcoördinator van Groninger Dorpen. Het eerste filmpje ging onder andere over de afstand tussen burger en bestuur. In het tweede filmpje werd onder meer ingegaan op de voorbereiding op een herindeling.