Tweede Kamercommissie houdt hoorzitting › Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Tweede Kamercommissie houdt hoorzitting

Tweede Kamercommissie houdt hoorzitting

13 nov 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer houdt een hoorzitting over het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Tevens brengt zij een werkbezoek aan de regio. Dit heeft de commissie besloten in haar procedurevergadering van 26 oktober jl. De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot maandag 27 november 2017 in de gelegenheid om schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel in te zenden. Gemeenten en andere groeperingen die tijdens de hoorzitting in willen spreken, wordt verzocht dit te melden in hun schriftelijke reactie. Reacties kunnen worden gericht aan:

De waarnemen Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag

of via E-mail:cie.biza@tweedekamer.nl

De hoorzitting is openbaar. Locatie en het precieze tijdstip van aanvang worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
Nadere informatie volgt op deze pagina.